WETTELIJKE INFORMATIE & KREDIETEN

UITGEVER

De website https://www.serreponcon.com is eigendom van het Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon:

Intercommunaal Bureau voor Toerisme van Serre-Ponçon
Algemeen Dosseplein - 05200 Embrun
04 92 43 72 72 | [email protected]
SIRET N° 48337653900019 _ APE : 79902

 

ONTWERP EN TECHNISCH ONTWERP

ALTIMAX - PARC ALTAIS ANNECY - 21 A rue Andromède - 74650 CHAVANOD
Telefoon: 04 50 10 06 55 | www.altimax.com

VENDOR : o2switch

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en/of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, enz.
Elk gebruik van de middelen op deze site moet vooraf worden aangevraagd.

 

HYPERLINKS

Tijdens het surfen zult u verschillende hyperlinks naar andere websites tegenkomen. Het Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon is niet in staat de inhoud van deze sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 

COOKIES

Om beter aan uw behoeften te kunnen voldoen, kan het Office Intercommunal du Tourisme de Serre-Ponçon gebruik maken van "cookie"-technologie. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies niet op uw computer worden opgeslagen door deze functie in uw browsersoftware uit te schakelen. Als u de installatie van een cookie weigert, kan dit technisch gezien de toegang tot bepaalde diensten blokkeren en ons vermogen om de browse-ervaring via publieksmeting te verbeteren, beperken.

Gebruik van deze website :

  • Google Analytics
  • Friendly Analytics Matomo

 

BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tijdens het surfen op deze website kan informatie worden verzameld: herkomst, toegangsprovider, IP-adres, enz. Het Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon verzamelt persoonsgegevens ten behoeve van bepaalde diensten die door deze site worden aangeboden. Het recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de bezoekers kan worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek te richten aan het hierboven vermelde adres.

Uit zorg voor uw privacy verplicht het Office intercommunal du Tourisme de Serre-Ponçon zich ertoe het verzamelen en verwerken van deze informatie te laten verlopen volgens de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd.

[CONSULT privacybeleid ] // [ Algemene verkoopsvoorwaarden van de Toeristische Intercommunale van Serre-Ponçon ]

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Het Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon streeft ernaar dat de informatie zo nauwkeurig mogelijk is, maar kan de juistheid en volledigheid ervan niet garanderen. Het Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon wijst daarom alle verantwoordelijkheid af in geval van fouten of weglatingen.
Het Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon behoudt zich het recht voor om de informatie op de pagina's van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

 

Fotocredit

Le Naturographe | ©Norman Lancelot | ©AgenceKros_RemiFabregue | ©Ceroni | ©Patrick Domeyne | ©Alps Epic | ©Hélène Photographie, ©kinaphoto | ©Rémi Fabrègue | ©Ceroni | ©SudEscapade | ©Céline Magnier ©Outdoormix Festival : Richard Bord, Alban Pernet, Nicolas Vigneron, Johan Desma, ©ADDET | ©Abbaye de Boscodon | ©Mairie d'Embrun | ©Mairie de Crots | ©Office de Tourisme de Serre-Ponçon | X

Illustratie omslag : Elise Baron

De foto's die de website illustreren zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden en zijn niet vrij van rechten.

 

APIDAE - PARTNERGEGEVENS

De informatie op deze pagina's wordt verstrekt en bijgewerkt door onze partners zelf.
Zij kunnen het hele jaar door wijzigingen aanbrengen.

Deze gegevens worden opgeslagen op het Apidae-platform. Het Apidae-platform is een database die wordt gebruikt om samen toeristische informatie te beheren voor alle gebieden die onder onze opdracht vallen.

De Toeristische Intercommunale van Serre-Ponçon is niet verantwoordelijk voor de aard van de gegevens die door partners worden doorgegeven.

Serre-Ponçon - logo

Het Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon staat tot uw beschikking om u alle aanvullende informatie te verstrekken die u nodig hebt met betrekking tot ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Stuur ons een e-mail op het volgende adres: [email protected]

We doen ons best om zo snel mogelijk contact met je op te nemen.

terresMonviso

Vertaling geproduceerd in het kader van het Europese project Alcotra Terres Monviso: Turismo internazionale / Internationaal toerisme".